Welkom

Thumb

2023: Burendag Wijkvereniging Leidschendam-Zuid

Thumb

2023: Straatborrel Via Verdi

Thumb

2023: Straatfeest Van Woudekade en omgeving

Thumb

2023: Burendag Willem Klooslaan

Thumb

2023: Zomerfeestje Populierendreef

Thumb

2023: Zomerfeest Potgieterlaan

De gemeentelijke commissie Vlietwensen financiert initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie of leefbaarheid voor en door bewoners uit Leidschendam-Voorburg. Alle bewoners, verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit de gemeente kunnen een aanvraag voor financiering van een burgerinitiatief indienen. Vlietwensen kent een bedrag toe als aan alle voorwaarden is voldaan.

Op deze site krijg je inspiratie voor je eigen initiatief, kun je eenvoudig een aanvraag indienen en vind je de voorwaarden waaraan je initiatief moet voldoen.

Deel je plannen en ideeën met ons! Doe een aanvraag. Mail of bel ons als je er niet uit komt. Volg ons ook op Instagram of LinkedIn voor meer inspiratie.

NIEUWS

Verenigingen en stichtingen spelen een belangrijke rol voor de buurt waarin ze staan. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn 2 verschillende subsidies:

  • Sport-, wijk- en cultuurverenigingen en scouting die een activiteit organiseren voor de hele buurt, kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij Vlietwensen.

Doe je aanvraag via Vlietwensen

  • De eigen vereniging versterken? Dan kunnen sportverenigingen, wijkverenigingen, culturele verenigingen en scouting via de gemeente een MVV-subsidie aanvragen. MVV staat voor “maatschappelijk verantwoord verenigen”.

Doe een MVV-aanvraag 

Bekijk hier de beslisboom met voorbeelden

Aanvragen

eenvoudig in 4 stappen

1

Indienen formulier

Beantwoord de vragen in het aanvraagformulier op de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dat kost je hooguit 5 minuten. Ook ontvangen we graag een begroting en eventueel een projectplan. Let op: geef antwoord op elke vraag, anders kun je de aanvraag niet versturen.

2

Ontvangstbevestiging

Na het indienen van je aanvraag, ontvang je een ontvangstbevestiging. Binnen 2 weken nemen we jouw aanvraag in behandeling. Als we nog informatie missen of vragen hebben, dan nemen we contact met je op.

3

Toekenning, informatieverzoek of afwijzing

Als we je aanvraag beoordeelt hebben, krijg je bericht van ons.

4

Verzending aan gemeente

De (gedeeltelijke) toekenning wordt altijd ook verzonden aan de gemeente zodat ze weten welke aanvraag tot welk bedrag kan declareren. Ook een afwijzing wordt verzonden aan de gemeente.

Wegwijzer

Bekijk in onze Wegwijzer waar je nog meer terecht kunt voor een financiële bijdrage. Je vindt er ook tips voor andere hulp en ondersteuning.

Naar de Wegwijzer

Volg Vlietwensen

Instagram

LinkedIn

Budget 2023

In 2022 hebben we zo'n 150 aanvragen binnengekregen en ongeveer 100% van het budget toegekend. Hoeveel van het budget 2023 hebben wij al toegekend?