Vraag en antwoord

Algemeen / over Vlietwensen

Wat is Vlietwensen?

Vlietwensen is een commissie, in 2016 ingesteld door de gemeente Leidschendam-Voorburg, onder de naam “werkgroep wijkinitiatief”. Vlietwensen wordt door vrijwilligers draaiende gehouden. Het geld dat aan initiatieven wordt toegekend, wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Is Vlietwensen een stichting?

Nee, Vlietwensen is een Commissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg, die namens de Gemeente het budget voor burgerinitiatieven beheert.

Kan ik lid worden van Vlietwensen?

Vlietwensen zet eventuele vacatures op de website. Ook open sollicitaties worden op prijs gesteld.

Hoeveel budget is er dit jaar nog?

Op de welkomstpagina publiceert Vlietwensen regelmatig de actuele status van haar budget.

Wat gebeurt er als het geld van Vlietwensen op is?

Voor het budget van Vlietwensen geldt: op is op. Vlietwensen probeert het geld zo eerlijk mogelijk te verdelen over de aanvragers, wijken en door het jaar heen.

Mocht het geld op blijken, dan kunnen nieuwe aanvragen niet meer in behandeling worden genomen, tenzij het initiatief in het jaar erna plaatsvindt.

Wijst Vlietwensen veel aanvragen toe?

Ongeveer 87% van de aanvragen die Vlietwensen binnenkrijgt, worden (gedeeltelijk) toegekend. Circa 13% van de aanvragen worden afgewezen.

Ik wil een voorstel indienen, is het verplicht om zelf een financiële bijdrage te leveren?

Het is niet verplicht om zelf een financiële bijdrage aan het initiatief te leveren, maar Vlietwensen verstrekt sneller een bijdrage als er ook andere bronnen van inkomsten of subsidie zijn. Denk bijvoorbeeld aan andere lokale fondsen, een eigen bijdrage van deelnemers of bijdragen in natura. Geef in de aanvraag altijd duidelijk aan wie nog meer om een bijdrage is/wordt gevraagd en wat daarvan de status is.

Het initiatief gaat toch niet door. Moet ik dat melden?

Als een initiatief niet doorgaat, wil Vlietwensen dat weten. Geef het door via mail@vlietwensen.nl Laat daarbij ook weten waarom het project niet doorgaat. Vlietwensen kan de verstrekte subsidie dan intrekken en gebruiken voor andere initiatieven.

Ik woon buiten Leidschendam-Voorburg, kan ik toch een aanvraag indienen?

Ja, dat kan, maar het initiatief moet wel ten goede komen aan bewoners, straten en/of wijken in Leidschendam-Voorburg. Geef in het aanvraagformulier goed aan hoe het initiatief daaraan bijdraagt.

Financiert Vlietwensen eten en drinken?

Vlietwensen financiert, met name bij buurtbarbecues en straatfeesten, in beginsel geen eten en drinken, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Vlietwensen financiert bijvoorbeeld wel de huur van tafels, stoelen, barbecues, tenten, springkussen, podia en andersoortige apparatuur.

Financiert Vlietwensen bijdragen en presentjes voor vrijwilligers?

Vlietwensen financiert in beginsel geen vrijwilligersbijdragen en presentjes voor vrijwilligers.

Financiert Vlietwensen een AED?

Vlietwensen financiert in beginsel geen AED’s.

Waar vind ik een overzicht van andere fondsen en financierders?

Op de Wegwijzer van Vlietwensen staat een overzicht van andere financierders en fondsen.

Kan ik telefonisch contact opnemen met Vlietwensen?

Vlietwensen is telefonisch bereikbeer via 070-2042144. Dit nummer wordt beheerd door de vrijwilligers van Vlietwensen. De vrijwilligers zijn niet altijd direct in staat de telefoon op te nemen. Het kan daarom soms wat langer duren voordat wordt teruggebeld naar aanleiding van een voicemailbericht.

Moet ik een melding maken van mijn evenement of een vergunning aanvragen?

Voor bepaalde evenementen dient een melding daarvan bij de Gemeente te worden gedaan. Voor sommige evenementen dient een officiële vergunning te worden aangevraagd. Zie voor meer informatie: https://www.lv.nl/evenement-organiseren.

Heeft Vietwensen promotiemateriaal beschikbaar?

Bij Vlietwensen kunnen vlaggen en banners geleend worden voor promotie doeleinden tijdens uw evenement. Vraag het aan bij Vlietwensen via email (mail@vlietwensen.nl) en/of telefoon (070-2042144).

Mijn vraag staat hier niet tussen?

Neem contact met of ons op via Facebook Messenger, stuur een e-mail naar mail@vlietwensen.nl of bel via 070-2042144.