Vraag en antwoord

Mijn aanvraag is afgewezen, kan ik opnieuw een aanvraag doen?

Ja, dat kan, mits je daarin duidelijk aangeeft op welke manier de nieuwe aanvraag afwijkt ten opzicht van de eerdere aanvraag. Als het een heel ander initiatief betreft dan is een nieuwe aanvraag natuurlijk zonder meer mogelijk.

Kan ik mijn aanvraag ook persoonlijk toelichten?

Ja, dat kan. In beginsel oordeelt Vlietwensen op basis van het aanvraagformulier, de daarbij horende bijlagen en eventueel extra opgevraagde informatie. Het is mogelijk om een mondelinge toelichting aan te vragen en het is ook mogelijk dat Vlietwensen u vraagt om de aanvraag te komen toelichten.

Ik woon buiten Leidschendam-Voorburg, kan ik toch een aanvraag indienen?

Ja, dat kan, maar het initiatief moet wel ten goede komen aan bewoners, straten en/of wijken in Leidschendam-Voorburg. Geef in het aanvraagformulier goed aan hoe het initiatief daaraan bijdraagt.

Wat voor organisatie is Vlietwensen?

Vlietwensen is ingesteld door de gemeente Leidschendam-Voorburg, onder de naam “werkgroep wijkinitiatief”. Vlietwensen wordt door vrijwilligers draaiende gehouden. Het geld dat aan initiatieven wordt toegekend, wordt beschikbaar gesteld door de gemeente. Vlietwensen is voor het eerst ingesteld in 2016, in eerste instantie voor een periode van drie jaar. In 2019 is Vlietwensen voor een periode van drie jaar verlengd.

Ik wil een voorstel indienen, is het verplicht om zelf een financiële bijdrage te leveren?

Het is niet verplicht om zelf een financiële bijdrage aan het initiatief te leveren, maar een bijdrage van Vlietwensen wordt sneller verstrekt als er ook andere bronnen van inkomsten of subsidie zijn. Denk bijvoorbeeld aan andere lokale fondsen, een eigen bijdrage van deelnemers of bijdragen in natura. Geef in de aanvraag altijd duidelijk aan wie nog meer om een bijdrage is/wordt gevraagd en wat daarvan de status is.

Hoe snel krijg ik bericht op mijn aanvraag?

Na het indienen van je aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging, waarin staat wanneer je aanvraag zal worden beoordeeld. Vlietwensen komt elke twee weken bij elkaar om aanvragen te behandelen, dus in principe heb je altijd binnen twee weken (of sneller) een reactie op je aanvraag. Het kan natuurlijk dat Vlietwensen vraagt om meer informatie of een aanvulling van de aanvraag, als die niet compleet is. Daarom verschilt het per project hoe snel je een definitieve beoordeling van je aanvraag hebt.

Het initiatief gaat toch niet door, willen jullie dat dan weten?

Als een initiatief niet doorgaat, willen wij dat inderdaad graag weten. Geef het door via mail@vlietwensen.nl en laat daarbij even weten waarom het project niet doorgaat. We kunnen de verstrekte subsidie dan weer gebruiken voor andere initiatieven.

Mijn aanvraag is toegekend, hoe nu verder?

Je krijgt het bedrag niet overgemaakt naar je rekening, maar je kunt op basis van betalingsbewijzen tot het toegekende bedrag declareren, of facturen direct ten laste van het toegekende bedrag laten komen. Hiervoor kun je het declaratieformulier gebruiken dat wordt toegezonden bij de subsidiebevestiging.

Wat gebeurt er als het geld van Vlietwensen op is?

Vlietwensen probeert het geld zo eerlijk mogelijk te verdelen over de aanvragers, wijken en door het jaar heen. Mocht het geld op blijken, dan kunnen we de aanvraag niet meer in behandeling nemen, tenzij het initiatief in het jaar erna plaatsvindt.