Vraag en antwoord

Algemeen / over Vlietwensen

Wat is Vlietwensen?

Vlietwensen is een commissie, in 2016 ingesteld door de gemeente Leidschendam-Voorburg, onder de naam “werkgroep wijkinitiatief”. Vlietwensen wordt door vrijwilligers draaiende gehouden. Het geld dat aan initiatieven wordt toegekend, wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Is Vlietwensen een stichting?

Nee, Vlietwensen is een Commissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg, die namens de Gemeente het budget voor burgerinitiatieven beheert.

Kan ik lid worden van Vlietwensen?

Vlietwensen zet eventuele vacatures op de website. Ook open sollicitaties worden op prijs gesteld.

Hoeveel budget is er dit jaar nog?

Op de welkomstpagina publiceert Vlietwensen regelmatig de actuele status van haar budget.

Wat gebeurt er als het geld van Vlietwensen op is?

Voor het budget van Vlietwensen geldt: op is op. Vlietwensen probeert het geld zo eerlijk mogelijk te verdelen over de aanvragers, wijken en door het jaar heen.

Mocht het geld op blijken, dan kunnen nieuwe aanvragen niet meer in behandeling worden genomen, tenzij het initiatief in het jaar erna plaatsvindt.

Wijst Vlietwensen veel aanvragen toe?

Ongeveer 87% van de aanvragen die Vlietwensen binnenkrijgt, worden (gedeeltelijk) toegekend. Circa 13% van de aanvragen worden afgewezen.

Wijst Vlietwensen alleen aanvragen voor Burendag toe?

Nee zeker niet; Vlietwensen subsidieert graag alle soorten initiatieven, het gehele jaar door.

Ik wil een voorstel indienen, is het verplicht om zelf een financiële bijdrage te leveren?

Het is niet verplicht om zelf een financiële bijdrage aan het initiatief te leveren, maar Vlietwensen verstrekt sneller een bijdrage als er ook andere bronnen van inkomsten of subsidie zijn. Denk bijvoorbeeld aan andere lokale fondsen, een eigen bijdrage van deelnemers of bijdragen in natura. Geef in de aanvraag altijd duidelijk aan wie nog meer om een bijdrage is/wordt gevraagd en wat daarvan de status is.

Het initiatief gaat toch niet door. Moet ik dat melden?

Als een initiatief niet doorgaat, wil Vlietwensen dat weten. Geef het door via mail@vlietwensen.nl Laat daarbij ook weten waarom het project niet doorgaat. Vlietwensen kan de verstrekte subsidie dan intrekken en gebruiken voor andere initiatieven.

Ik woon buiten Leidschendam-Voorburg, kan ik toch een aanvraag indienen?

Ja, dat kan, maar het initiatief moet wel ten goede komen aan bewoners, straten en/of wijken in Leidschendam-Voorburg. Geef in het aanvraagformulier goed aan hoe het initiatief daaraan bijdraagt.

Financiert Vlietwensen eten en drinken?

Vlietwensen financiert, met name bij buurtbarbecues en straatfeesten, in beginsel geen eten en drinken, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Vlietwensen financiert bijvoorbeeld wel de huur van tafels, stoelen, barbecues, tenten, springkussen, podia en andersoortige apparatuur.

Financiert Vlietwensen bijdragen en presentjes voor vrijwilligers?

Vlietwensen financiert in beginsel geen vrijwilligersbijdragen en presentjes voor vrijwilligers.

Financiert Vlietwensen bijdragen aan goede doelen?

Vlietwensen financiert niet direct, of indirect een bijdrage van initiatiefnemers, aan goede doelen.

Financiert Vlietwensen een AED?

Vlietwensen financiert in beginsel geen AED’s.

Waar vind ik een overzicht van andere fondsen en financierders?

Op de Wegwijzer van Vlietwensen staat een overzicht van andere financierders en fondsen.

Kan ik telefonisch contact opnemen met Vlietwensen?

Vlietwensen is telefonisch bereikbeer via 070-2042144. Dit nummer wordt beheerd door de vrijwilligers van Vlietwensen. De vrijwilligers zijn niet altijd direct in staat de telefoon op te nemen. Het kan daarom soms wat langer duren voordat wordt teruggebeld naar aanleiding van een voicemailbericht.

Moet ik een melding maken van mijn evenement of een vergunning aanvragen?

Voor bepaalde evenementen dient een melding daarvan bij de Gemeente te worden gedaan. Voor sommige evenementen dient een officiële vergunning te worden aangevraagd. Zie voor meer informatie: https://www.lv.nl/evenement-organiseren.

Heeft Vlietwensen een jaarverslag?

Een jaarverslag 2020 en een vooruitblik 2021 is hier te bekijken.

Mijn vraag staat hier niet tussen?

Neem contact met of ons op via Facebook Messenger, stuur een e-mail naar mail@vlietwensen.nl of bel via 070-2042144.

Voorwaarden / aanvraagproces

Hoe snel krijg ik bericht op mijn aanvraag?

Na het indienen van een aanvraag, krijgt de aanvrager per e-mail een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer Vlietwensen de aanvraag beoordeelt.

Vlietwensen komt elke twee weken bij elkaar om aanvragen te beoordelen. In principe heeft een initiatiefnemer dus altijd binnen twee weken (of sneller) een reactie op de aanvraag.

Het kan dat Vlietwensen vraagt om meer informatie of om een aanvulling van de aanvraag. Daarom verschilt het per initiatief hoe snel een definitieve beoordeling op de aanvraag volgt.

Mijn initiatief is in 2022. Kan ik in 2021 al een subsidie aanvragen?

Ja, dat kan. Geef in het aanvraagformulier duidelijk weer wanneer het initiatief plaatsvindt. Vlietwensen zal dan de mogelijkheden verder bekijken en indien nodig de aanvraag aanhouden.

Mijn initiatief is al geweest, maar ik heb geen financiering aangevraagd. Kan ik nog een aanvraag indienen?

Vlietwensen financiert in beginsel niet met terugwerkende kracht. Neem eventueel contact met ons op via mail@vlietwensen.nl, zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Wanneer moet ik de subsidie voor mijn initiatief bij Vlietwensen aanvragen?

Vlietwensen ziet het liefst dat ten minste vier weken voorafgaand aan het initiatief de financieringsaanvraag binnen is. Zo heeft Vlietwensen voldoende tijd om op de aanvraag te beslissen.

Is er een minimaal bedrag dat ik kan aanvragen bij Vlietwensen?

Vlietwensen werkt niet met minimumbedragen. Ieder bedrag onder de 30.000,– euro kan voor financiering in aanmerking komen.

Is er een maximaal bedrag dat ik kan aanvragen bij Vlietwensen?

Het maximale bedrag dat Vlietwensen per initiatief mag toekennen bedraagt 30.000,- euro. Vlietwensen heeft echter nog nooit zoveel geld toegekend aan één initiatief. Het jaarbudget van Vlietwensen bedraagt € 90.000,–.

Waar moet een bedrijf of overheidsorganisatie extra op letten bij het indienen van een aanvraag?

Burgers, alleen of verenigd, kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage bij Vlietwensen indienen. Indien een private of overheidsorganisatie een aanvraag bij Vlietwensen indient, hoort Vlietwensen graag specifiek waarom deze aanvrager een beroep op Vlietwensen doet. Ook hoort Vlietwensen graag waarom het initiatief niet uit eigen middelen moet, mag of kan worden gefinancierd.

Waar moet een vereniging extra op letten bij het indienen van een aanvraag?

Vlietwensen financiert in beginsel geen initiatieven of ledenactiviteiten van verenigingen. Geef daarom in de aanvraag goed aan waarom gelden van Vlietwensen specifiek voor dit initiatief nodig zijn.

Ik weet niet zeker of mijn aanvraag compleet is en/of genoeg informatie bevat. Wat nu?

Stuur de aanvraag naar Vlietwensen toe. Als de aanvraag niet compleet is of als Vlietwensen meer informatie nodig heeft, neemt Vlietwensen contact op.

Kan Vlietwensen een voorbeeld geven voor de spreiding van de financieringsaanvraag over meerdere subsidieverstrekkers?

Stel, u organiseert in Leidschendam voor 250 inwoners een marathon, die 3.000,- euro kost. U kunt dan 1.500,- euro aanvragen bij Fonds1818, 500,- euro bij het Van Ravesteynfonds, 500,- bij Vlietwensen en 500,– euro met een eigen bijdrage van de deelnemers van € 2,00 per persoon. Op de Wegwijzer staan diverse suggesties voor andere fondsen.

Mijn aanvraag is (gedeeltelijk) afgewezen. Kan ik in bezwaar?

Binnen zes weken na de datum van de e-mail met daarin de (gedeeltelijke) afwijzing kan de initiatiefnemer in bezwaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente.

Mijn aanvraag is afgewezen. Kan ik opnieuw een aanvraag doen?

Dat kan, maar er moeten dan wel gewijzigde omstandigheden zijn. Vlietwensen beoordeelt de aanvraag dan opnieuw, alsof het een nieuwe aanvraag is.

Kan of moet ik mijn aanvraag ook persoonlijk toelichten?

In beginsel beslist Vlietwensen op basis van het aanvraagformulier, de bijbehorende bijlagen en eventueel extra opgevraagde informatie. Het is mogelijk om een mondelinge toelichting aan te vragen. Geef dit aan op het aanvraagformulier.

Ook is het mogelijk dat Vlietwensen de initiatiefnemer vraagt om de aanvraag te komen toelichten of om vragen van Vlietwensen te beantwoorden. Dit kan ook telefonisch met één van de commissieleden.

Mijn vraag staat hier niet tussen?

Neem contact met of ons op via Facebook Messenger, stuur een e-mail naar mail@vlietwensen.nl of bel via 070-2042144.

Declareren

Mijn aanvraag is toegekend, hoe nu verder?

De initiatiefnemer krijgt het toegekende bedrag niet direct overgemaakt. De initiatiefnemer kan op basis van betalingsbewijzen tot het toegekende bedrag declareren. Of facturen direct ten laste van het toegekende bedrag laten komen. Hiervoor kan de initiatiefnemer het declaratieformulier van Vlietwensen gebruiken. Dit formulier met bijlagen kan worden gestuurd naar wijknieuws@leidschendam-voorburg.nl.

Ik heb het declaratieformulier niet meer?

Het declaratieformulier is hier te downloaden.

Binnen wat voor termijn moet ik mijn subsidie declareren?

Binnen uiterlijk 12 weken nadat het initiatief (voor het laatst) heeft plaatsgevonden. Indien dan geen declaratieverzoek is ontvangen, kan de verstrekte subsidie vervallen.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd mijn subsidie declareer?

Het niet tijdig declareren van de subsidie kan ertoe leiden dat de subsidie komt te vervallen. Een declaratieverzoek moet binnen in beginsel uiterlijk 12 weken nadat het initiatief (voor het laatst) heeft plaatsgevonden zijn ingediend.

Ik heb niet op tijd gedeclareerd! Wat nu?

De subsidie kan zijn vervallen. Neem contact op met Vlietwensen.

Mijn vraag staat hier niet tussen?

Neem contact met of ons op via Facebook Messenger, stuur een e-mail naar mail@vlietwensen.nl of bel via 070-2042144.

PR / privacy

Waarom wil Vlietwensen een terugkoppeling van mijn initiatief ontvangen?

Vlietwensen hoort graag hoe een initiatief is verlopen. Ook plaatsen we graag foto’s of filmpjes van initiatieven op onze website en Facebook-pagina.

Kan Vlietwensen mijn initiatief aankondigen?

Dat kan. Neem contact op via Facebook Messenger of stuur een e-mail naar mail@vlietwensen.nl. Kijk ook eens op www.aandevliet.nl.

Bewaakt Vlietwensen mijn privacy?

Vlietwensen gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Zie onze privacyverklaring.

Met wie deelt Vlietwensen mijn persoonsgegevens?

Vlietwensen deelt persoonsgegevens met (onderdelen van) de Gemeente en deelt het initiatief, het e-mailadres en de naam van een initiatiefnemer voorts met (lokale) pers en andere fondsen en financierders.

Moet ik vermelden dat Vlietwensen het initiatief (mede) heeft gefinancierd?

Vlietwensen waardeert het als de initiatiefnemer vermeldt dat Vlietwensen een financiële bijdrage aan het initiatief heeft geleverd.

Hoe kom ik aan het logo van Vlietwensen?

Vlietwensen waardeert het als haar logo wordt gebruikt. Klik hier of hier om logo’s van Vlietwensen te downloaden.

Heeft Vietwensen promotiemateriaal beschikbaar?

Bij Vlietwensen kunnen vlaggen en banners geleend worden voor promotie doeleinden tijdens jouw evenement. Vraag het aan bij Vlietwensen via email (mail@vlietwensen.nl) en/of telefoon (070-2042144).

Mijn vraag staat hier niet tussen?

Neem contact met of ons op via Facebook Messenger, stuur een e-mail naar mail@vlietwensen.nl of bel via 070-2042144.