Vraag en antwoord

Algemeen / over Vlietwensen

Wat is Vlietwensen?

Vlietwensen is een commissie, in 2016 ingesteld door de gemeente Leidschendam-Voorburg, onder de naam “werkgroep wijkinitiatief”. Vlietwensen wordt door vrijwilligers draaiende gehouden. Het geld dat aan initiatieven wordt toegekend, wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Leidschendam-Voorburg. Leuke voorbeelden van initiatieven publiceren we op de website. Of download onze brochure.

Wat is sociale cohesie?

  • Mensen – juist met verschillende achtergronden – bij elkaar brengen
  • Onderlinge betrokkenheid stimuleren binnen de eigen gemeenschap, straat, wijk of buurt
  • Versterken van de relaties tussen mensen en gemeenschappen

Ik woon buiten Leidschendam-Voorburg, kan ik toch een aanvraag indienen?

Ja, dat kan, maar het initiatief moet wel ten goede komen aan bewoners, straten en/of wijken in Leidschendam-Voorburg. Geef in het aanvraagformulier goed aan hoe het initiatief daaraan bijdraagt.

Wijst Vlietwensen alleen aanvragen voor Burendag toe?

Nee zeker niet; Vlietwensen subsidieert graag alle soorten initiatieven, het gehele jaar door.

Financiert Vlietwensen bedankjes of presentjes voor vrijwilligers?

In principe draagt Vlietwensen niet financieel bij aan bedankjes voor vrijwilligers van bijvoorbeeld van verenigingen of stichtingen. In 2022 heeft de gemeenteraad eenmalig en alleen voor aanvragen in 2022 een bedrag aan Vlietwensen beschikbaar gesteld voor dit soort bedankjes. Vanaf 1 januari 2023 is dat budget er dus niet meer.

Vlietwensen kan wel een financiële bijdrage leveren aan activiteiten die sport-, wijk- en cultuurverenigingen en scouting organiseren voor de hele buurt. Natuurlijk kun je hiervoor een aanvraag doen via deze site als aan de voorwaarden voldaan is.

Financiert Vlietwensen eten en drinken?

Vlietwensen financiert, met name bij buurtbarbecues en straatfeesten, in beginsel geen eten en drinken. Soms maakt Vlietwensen een uitzondering op basis van jouw plan en gedetailleerde begroting. Vlietwensen financiert bijvoorbeeld wel de huur van tafels, stoelen, barbecues, tenten, springkussen of podia.

Financiert Vlietwensen een AED?

Vlietwensen financiert in beginsel geen AED’s.

Moet ik een melding maken van mijn evenement of een vergunning aanvragen?

Voor bepaalde evenementen dient een melding daarvan bij de gemeente te worden gedaan. Voor sommige evenementen dient een officiële vergunning te worden aangevraagd. Zie voor meer informatie deze website van de gemeente.

De gemeente start zomer 2023 met een proef waarbij inwoners meer ruimte krijgen om speeltoestellen zoals trampolines, plastic glijbaantjes en zwembadjes in de openbare ruimte te plaatsen. Check deze pagina van de gemeente voor meer informatie.

Hoeveel budget is er dit jaar nog?

Op de welkomstpagina publiceert Vlietwensen de actuele status van haar budget.

Wat gebeurt er als het geld van Vlietwensen op is?

Voor het budget van Vlietwensen geldt: op is op. Vlietwensen probeert het geld zo eerlijk mogelijk te verdelen over de aanvragers, wijken en door het jaar heen.

Mocht het geld op blijken, dan kunnen nieuwe aanvragen niet meer in behandeling worden genomen, tenzij het initiatief in het jaar erna plaatsvindt.

Wijst Vlietwensen veel aanvragen toe?

Ongeveer 87% van de aanvragen die Vlietwensen binnenkrijgt, worden (gedeeltelijk) toegekend. Circa 13% van de aanvragen worden afgewezen.

Financiert Vlietwensen bijdragen aan goede doelen?

Vlietwensen geeft geen financiële bijdrage aan goede doelen.

Waar vind ik een overzicht van andere fondsen en financierders?

Op de Wegwijzer van Vlietwensen staat een overzicht van andere financierders en fondsen.

Kan ik telefonisch contact opnemen met Vlietwensen?

Vlietwensen is telefonisch bereikbeer via 070-2042144. Dit nummer wordt beheerd door de vrijwilligers van Vlietwensen. De vrijwilligers zijn niet altijd direct in staat de telefoon op te nemen. Het kan daarom soms wat langer duren voordat wordt teruggebeld naar aanleiding van een voicemailbericht.

Heeft Vlietwensen een jaarverslag?

Het jaarverslag van 2023 en de vooruitblik 2024 is hier te dowloaden.

De terugblik over 2022 en de vooruitblik 2023 is hier te bekijken.

Is Vlietwensen een stichting?

Nee, Vlietwensen is een Commissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg, die namens de gemeente het budget voor burgerinitiatieven beheert.

Kan ik lid worden van Vlietwensen?

Vlietwensen zet eventuele vacatures op de website. Ook open sollicitaties worden op prijs gesteld.

Voorwaarden / aanvraagproces

Hoe snel krijg ik bericht op mijn aanvraag?

Na het indienen van een aanvraag, krijgt de aanvrager per e-mail een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer Vlietwensen de aanvraag beoordeelt.

Vlietwensen komt elke twee weken bij elkaar om aanvragen te beoordelen. In principe heeft een initiatiefnemer dus altijd binnen twee weken (of sneller) een reactie op de aanvraag.

Het kan dat Vlietwensen vraagt om meer informatie of om een aanvulling van de aanvraag. Daarom verschilt het per initiatief hoe snel een definitieve beoordeling op de aanvraag volgt.

Mijn initiatief is volgend jaar. Kan ik dit jaar al een subsidie aanvragen?

Ja, dat kan. Geef in het aanvraagformulier duidelijk weer wanneer het initiatief plaatsvindt. Vlietwensen zal dan de mogelijkheden verder bekijken en indien nodig de aanvraag aanhouden.

Ik wil een voorstel indienen, is het verplicht om zelf een financiële bijdrage te leveren?

Het is niet verplicht om zelf een financiële bijdrage aan het initiatief te leveren, maar Vlietwensen verstrekt sneller een bijdrage als er ook andere bronnen van inkomsten of subsidie zijn. Denk bijvoorbeeld aan andere lokale fondsen, een eigen bijdrage van deelnemers of bijdragen in natura. Geef in de aanvraag altijd duidelijk aan wie nog meer om een bijdrage is/wordt gevraagd en wat daarvan de status is.

Geeft Vlietwensen ook een voorschot?

Ja. Vlietwensen kan een voorschot verstrekken. Dat geldt – sinds begin 2024 – alleen voor particuliere initiatiefnemers. Je moet dat dan aangegeven bij je aanvraag. De hoogte van het voorschot bedraagt maximaal 75% van het toegekende totaalbedrag. Een voorschot wordt in de regel één maand voor de datum van de activiteit uitgekeerd.

Mijn initiatief is al geweest, maar ik heb geen financiering aangevraagd. Kan ik nog een aanvraag indienen?

Vlietwensen financiert in beginsel niet met terugwerkende kracht. Neem eventueel contact met ons op via mail@vlietwensen.nl, zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Wanneer moet ik de subsidie voor mijn initiatief bij Vlietwensen aanvragen?

Vlietwensen ziet het liefst dat ten minste vier weken voorafgaand aan het initiatief de financieringsaanvraag binnen is. Zo heeft Vlietwensen voldoende tijd om op de aanvraag te beslissen.

Is er een minimaal of maximaal bedrag dat ik kan aanvragen bij Vlietwensen?

Vlietwensen werkt niet met minimumbedragen. Het maximale bedrag dat Vlietwensen per initiatief mag toekennen is €30.000.  Vlietwensen heeft echter nog nooit zoveel geld toegekend aan één initiatief; het jaarbudget van Vlietwensen bedraagt €90.000. Stuur altijd een gedetailleerde begroting mee.

Waar moet een vereniging of stichting extra op letten bij het indienen van een aanvraag?

Verenigingen en stichtingen kunnen een subsidie aanvragen waanneer zij een buurtinitiatief hebben, iets doen om de sociale cohesie of de leefbaarheid in de buurt te vergroten.

Wanneer de aanvraag gericht is op het werven van leden of op activiteiten voor enkel de leden van de vereniging, dan kan er via Vlietwensen geen subsidie aangevraagd worden. Wel heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg een ‘Subsidie maatschappelijk verantwoord verenigen‘  voor sport-, wijk- en culturele verenigingen en scouting voor het versterken van de vereniging in onder andere voldoende vrijwilligers en leden of inclusief en gezond verenigingen.

Sinds begin 2024 is het voor verenigingen en stichtingen niet meer mogelijk om voorschotten aan te vragen.

Waar moet een bedrijf of overheidsorganisatie extra op letten bij het indienen van een aanvraag?

Burgers, alleen of verenigd, kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage bij Vlietwensen indienen. Indien een bedrijf of overheidsorganisatie een aanvraag bij Vlietwensen doet, hoort Vlietwensen graag specifiek waarom deze aanvrager een beroep op Vlietwensen doet. Ook hoort Vlietwensen graag waarom het initiatief niet uit eigen middelen moet, mag of kan worden gefinancierd. Altijd moet het om een initiatief gaan waar de hele buurt aan deel kan nemen en waarmee de sociale cohesie of leefbaarheid in de buurt beter wordt.

Ik weet niet zeker of mijn aanvraag compleet is en/of genoeg informatie bevat. Wat nu?

Stuur de aanvraag naar Vlietwensen toe. Als de aanvraag niet compleet is of als Vlietwensen meer informatie nodig heeft, neemt Vlietwensen contact op.

Hoe kan ik zorgen voor spreiding van de financieringsaanvraag over meerdere subsidieverstrekkers?

Stel, je organiseert in Leidschendam voor 250 inwoners een marathon, die €3.000 kost. Je kunt dan €1.500 aanvragen bij bijvoorbeeld Fonds1818, €500 bij het Van Ravesteynfonds, €500 bij Vlietwensen en de laatste €500 met een eigen bijdrage van de deelnemers van € 2,00 per persoon. In onze Wegwijzer staan verschillende suggesties voor andere fondsen.

Het initiatief gaat toch niet door. Moet ik dat melden?

Als een initiatief niet doorgaat, wil Vlietwensen dat weten. Geef het door via mail@vlietwensen.nl Laat daarbij ook weten waarom het project niet doorgaat. Vlietwensen kan de verstrekte subsidie dan intrekken en gebruiken voor andere initiatieven.

Mijn aanvraag is (gedeeltelijk) afgewezen. Kan ik in bezwaar?

Binnen zes weken na de datum van de e-mail met daarin de (gedeeltelijke) afwijzing kan de initiatiefnemer in bezwaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente.

Mijn aanvraag is afgewezen. Kan ik opnieuw een aanvraag doen?

Dat kan, maar er moeten dan wel gewijzigde omstandigheden zijn. Vlietwensen beoordeelt de aanvraag dan opnieuw, alsof het een nieuwe aanvraag is. Stuur indien mogelijk een gedetailleerde begroting mee.

Kan of moet ik mijn aanvraag ook persoonlijk toelichten?

In beginsel beslist Vlietwensen op basis van het aanvraagformulier, de bijbehorende bijlagen en eventueel extra opgevraagde informatie. Het is mogelijk om een mondelinge toelichting aan te vragen. Geef dit aan op het aanvraagformulier.

Ook is het mogelijk dat Vlietwensen de initiatiefnemer vraagt om de aanvraag te komen toelichten of om vragen van Vlietwensen te beantwoorden. Dit kan ook telefonisch met één van de commissieleden.

Declareren

Mijn aanvraag is toegekend, hoe nu verder?

De initiatiefnemer krijgt het toegekende bedrag niet direct overgemaakt. De initiatiefnemer kan op basis van betalingsbewijzen tot het toegekende bedrag declareren. Of facturen direct ten laste van het toegekende bedrag laten komen. Hiervoor kan de initiatiefnemer het declaratieformulier van Vlietwensen gebruiken. Dit formulier met bijlagen kan worden gestuurd naar wijknieuws@leidschendam-voorburg.nl.

Hoe kan ik mijn declaratie indienen (alleen geldig voor initiatieven die vanaf 1 januari 2022 hebben plaatsgevonden)?

Via deze link kun je de declaratie aanvragen.

Binnen wat voor termijn moet ik mijn subsidie declareren?

Binnen uiterlijk 12 weken nadat het initiatief (voor het laatst) heeft plaatsgevonden. Indien dan geen declaratieverzoek is ontvangen, kan de verstrekte subsidie vervallen.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd mijn subsidie declareer?

Het niet tijdig declareren van de subsidie kan ertoe leiden dat de subsidie komt te vervallen. Een declaratieverzoek moet binnen in beginsel uiterlijk 12 weken nadat het initiatief (voor het laatst) heeft plaatsgevonden zijn ingediend.

Ik heb niet op tijd gedeclareerd! Wat nu?

De subsidie kan zijn vervallen. Neem contact op met Vlietwensen.

PR en pers

Waarom wil Vlietwensen een terugkoppeling van mijn initiatief ontvangen?

Vlietwensen is benieuwd hoe initiatief is verlopen. En we vinden het leuk om alle voorbeelden te delen, ter inspiratie voor andere inwoners. Daarom plaatsen we graag foto’s of filmpjes van initiatieven op onze website, Instagram en Facebook.

Kan Vlietwensen mijn initiatief aankondigen?

Dat kan. Stuur een e-mail naar mail@vlietwensen.nl. Kijk ook eens op https://www.lvverrast.nl/.

Moet ik vermelden dat Vlietwensen het initiatief (mede) heeft gefinancierd?

Vlietwensen waardeert het als de initiatiefnemer vermeldt dat Vlietwensen een financiële bijdrage aan het initiatief heeft geleverd.

Hoe kom ik aan het logo van Vlietwensen?

Vlietwensen waardeert het als het logo wordt gebruikt. Klik hier of hier om logo’s van Vlietwensen te downloaden.

Heeft Vietwensen promotiemateriaal beschikbaar?

Jazeker. Bij Vlietwensen kunnen vlaggen en banners geleend worden voor promotie en aankleding tijdens jouw evenement. Vraag het materiaal gewoon even aan via email (mail@vlietwensen.nl) en/of telefoon (070-2042144).

Privacy

Gaat Vlietwensen zorgvuldig om met mijn persoonsgegevens?

Vanzelfsprekend gaat Vlietwensen uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens van aanvragers. Zie onze privacyverklaring.

Met wie deelt Vlietwensen mijn persoonsgegevens?

Vlietwensen deelt persoonsgegevens met (onderdelen van) de gemeente en kan het initiatief, e-mailadres en naam van een initiatiefnemer delen met (lokale) pers en andere fondsen, maar zal indien mogelijk daar eerst toestemming bij de initiatiefnemer voor vragen.

Mijn vraag staat hier niet tussen?

Stuur een e-mail naar mail@vlietwensen.nl of bel via 070-2042144.