Wegwijzer

Bij wie kan ik waarvoor terecht?

Aanvragen financiële bijdragen en sponsoring bij:

Vlietwensen: fonds voor burgerinitiatieven van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Van Ravesteynfonds: lokaal fonds voor Leidschendam en Stompwijk

Stichting Koepelfonds: lokaal fonds

Stichting Sociaal Fonds: lokaal fonds

Hoogheemraadschap Delfland: lokaal fonds

Tafelronde 103 Voorburg: lokaal fonds

Van Stee Stichting: lokaal fonds

Rabobank Stimuleringsfonds: regionaal fonds

Fonds1818: regionaal fonds

Oranjefonds: nationaal fonds

Stichting DOEN: nationaal fonds

VSB Fonds: nationaal fonds

ING Nederland Fonds: nationaal fonds

Cultuur & Co: lokaal fonds

Jaarlijks terugkerende subsidie: gemeente Leidschendam-Voorburg

Crowdfunding (zie o.a. Voor je Buurt, One percent club & Pifworld)

Actuele subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland

Lokale service-clubs (o.a. Lionsclub Voorburg Prinses Marianne, Lionsclub Voorburg, Rotary Voorburg, Rotary Voorburg-Vliet, Rotary Voorschoten-Leidschendam, Lions Club Leidschendam-Veur & Soroptimist Voorburg/Rijkswijk)

Lokale ondernemers

Hulp, ondersteuning en advies:

Gebiedsregisseurs Gemeente: voor informatie over vergunningen, verwijzen naar specifieke ambtenaren en helpen bij het uitwerken van ideeën.

Gemeente (materialen): vergunningen, dranghekken, podia, vlaggenmasten en/of materiaal voor benodigde verkeersmaatregelen zijn verkrijgbaar bij de Gemeente.

Woej: ondersteunt bij het aanvragen bij fondsen, het maken van begrotingen, projectplannen, persberichten, flyers en posters en kijkt naar de mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties en partijen.

Sport & Welzijn: voor ondersteuning op het gebied van sport, cultuur en jongeren activiteiten.

LVvoorElkaar: voor ondersteuning, informatie en advies op het gebied van vrijwillige inzet en voor de werving van vrijwilligers.

LSA: kennisdeling door actieve burgers.

KNHM Foundation: ondersteuning bij het opzetten van een burgerinitiatief door een vrijwillig adviseur. Zie ook het Kern met Pit-project.

Sesamacademie: maatschappelijk adviesbureau dat advies op maat levert aan vrijwilligersorganisaties.

Voor je buurt: helpt met crowdfunding voor een burgerinitiatief.

Platform Filantropie: Serviceclubs, fondsen en de gemeente Leidschendam-Voorburg ontmoeten elkaar in het platform. Filantropie staat voor het leveren van een bijdrage aan meer welzijn voor iedereen.

BurgerKrachtCentrale: netwerk dat burgerparticipatie vanuit het perspectief van de inwoners versterkt.