Wegwijzer

Bij wie kan ik waarvoor terecht?

Aanvragen financiële bijdragen en sponsoring bij:

Vlietwensen: lokaal fonds voor burgerinitiatieven van de gemeente Leidschendam-Voorburg; voor inwoners, verenigingen en stichtingen van de gemeente

Van Ravesteynfonds: lokaal fonds ondersteunt individuele mensen en bevordert maatschappelijke en culturele activiteiten in Leidschendam en Stompwijk

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen: gemeentelijke subsidie voor sport-, wijk- en culturele verenigingen en scouting voor ondersteuning bij versterken vereniging

Stichting Koepelfonds: lokaal fonds ondersteunt sociale projecten en activiteiten die de sociale samenhang in de gemeente bevorderen

Stichting Sociaal Fonds: lokaal fonds om inwoners van de gemeente met urgente financiële problemen te helpen

Cultuur & Co.: cultureel samenwerkingsverband dat de gemeente adviseert over het verlenen van financiële bijdragen aan organisaties die een eenmalig culturele activiteit of evenement willen organiseren in Leidschendam-Voorburg

Tafelronde 103 Voorburg: lokaal fonds

Van Stee Stichting: lokaal fonds ondersteunt projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied in de gemeente. Focus op  op het ondersteunen van goede doelen in de sectoren Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen

Fonds 1818: regionaal fonds voor organisaties en buurtbewoners die zich inzetten voor een betere maatschappij

Oranjefonds: nationaal fonds dat aan stichtingen en verenigingen financiële middelen verstrekt ter versterking van de sociale kant van de samenleving

Stichting DOEN: nationaal fonds dat initiatieven ondersteunt op het gebied van cultuur en cohesie en op het gebied van groene en inclusieve economie

VSB Fonds: nationaal fonds ondersteunt sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken

Debman Stichting: De Debman Stichting verleent steun aan: sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de Haagse regio in de vorm van eenmalige donaties, stipendia en prijzen.

Postcode Loterij Buurtfonds: nationaal fonds voor alle bewonersinitiatieven in Nederland, van klein tot groot. Het fonds ondersteunt kleinschalige buurtprojecten met een bijdrage tussen de €500 en €5.000

Katalys – Kern met pit: landelijke organisatie die mensen uitdaagt om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft

Overige gemeentelijke subsidie voor organisaties: subsidies door gemeente Leidschendam-Voorburg

Lokale ondernemers

Crowdfunding (zie o.a. Voor je Buurt, One percent club & Pifworld)

Actuele subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland

Lokale service-clubs waaronder:

Vlietwensen: lokaal fonds voor burgerinitiatieven van de gemeente Leidschendam-Voorburg; voor inwoners, verenigingen en stichtingen van de gemeente

Van Ravesteynfonds: lokaal fonds ondersteunt individuele mensen en bevordert maatschappelijke en culturele activiteiten in Leidschendam en Stompwijk

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen: gemeentelijke subsidie voor sport-, wijk- en culturele verenigingen en scouting voor ondersteuning bij versterken vereniging

Stichting Koepelfonds: lokaal fonds ondersteunt sociale projecten en activiteiten die de sociale samenhang in de gemeente bevorderen

Stichting Sociaal Fonds: lokaal fonds om inwoners van de gemeente met urgente financiële problemen te helpen

Cultuur & Co.: cultureel samenwerkingsverband dat de gemeente adviseert over het verlenen van financiële bijdragen aan organisaties die een eenmalig culturele activiteit of evenement willen organiseren in Leidschendam-Voorburg

Tafelronde 103 Voorburg: lokaal fonds

Van Stee Stichting: lokaal fonds ondersteunt projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied in de gemeente. Focus op  op het ondersteunen van goede doelen in de sectoren Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen

Fonds 1818: regionaal fonds voor organisaties en buurtbewoners die zich inzetten voor een betere maatschappij

Oranjefonds: nationaal fonds dat aan stichtingen en verenigingen financiële middelen verstrekt ter versterking van de sociale kant van de samenleving

Stichting DOEN: nationaal fonds dat initiatieven ondersteunt op het gebied van cultuur en cohesie en op het gebied van groene en inclusieve economie

VSB Fonds: nationaal fonds ondersteunt sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken

Postcode Loterij Buurtfonds: nationaal fonds voor alle bewonersinitiatieven in Nederland, van klein tot groot. Het fonds ondersteunt kleinschalige buurtprojecten met een bijdrage tussen de €500 en €5.000

Katalys – Kern met pit: landelijke organisatie die mensen uitdaagt om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft

Overige gemeentelijke subsidie voor organisaties: subsidies door gemeente Leidschendam-Voorburg

Lokale ondernemers

Crowdfunding (zie o.a. Voor je Buurt, One percent club & Pifworld)

Actuele subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland

Lokale service-clubs waaronder:

Hulp, ondersteuning en advies:

Gebiedsregisseurs Gemeente: voor informatie over vergunningen, verwijzen naar specifieke ambtenaren en helpen bij het uitwerken van ideeën.

Gemeente (materialen): vergunningen, dranghekken, podia, vlaggenmasten en/of materiaal voor benodigde verkeersmaatregelen zijn verkrijgbaar bij de Gemeente.

Woej: ondersteunt bij het aanvragen bij fondsen, het maken van begrotingen, projectplannen, persberichten, flyers en posters en kijkt naar de mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties en partijen.

Sport & Welzijn: voor ondersteuning op het gebied van sport, cultuur en jongeren activiteiten.

LVvoorElkaar: voor ondersteuning, informatie en advies op het gebied van vrijwillige inzet en voor de werving van vrijwilligers.

LSA bewoners: kennisdeling door actieve burgers.

KNHM foundation: ondersteuning bij het opzetten van een burgerinitiatief door een vrijwillig adviseur. Zie ook het Kern met Pit-project.

Platform Filantropie: Serviceclubs, fondsen en de gemeente Leidschendam-Voorburg ontmoeten elkaar in het platform. Filantropie staat voor het leveren van een bijdrage aan meer welzijn voor iedereen.

BurgerKrachtCentrale: netwerk in Leidschendam-Voorburg dat burgerparticipatie vanuit het perspectief van de inwoners versterkt.

Heb je een laag inkomen en maak je bijzondere, noodzakelijke kosten die je niet kunt betalen? Bijvoorbeeld kosten voor verhuizen, inrichting van uw woning, kosten voor een bewindvoerder of eigen bijdrage voor rechtshulp? Dan kun je misschien bijzondere bijstand krijgen. Check de website van de gemeente.