Wegwijzer

Wegwijzer

Bij wie kan ik waarvoor terecht?

Aanvragen financiële bijdragen en sponsoring bij:

Vlietwensen: fonds voor burgerinitiatieven van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Van Ravesteynfonds: lokaal fonds voor Leidschendam en Stompwijk

Stichting Koepelfonds: lokaal fonds

Stichting Sociaal Fonds: lokaal fonds

Hoogheemraadschap Delfland: lokaal fonds

Rabobank Stimuleringsfonds: regionaal fonds

Fonds1818: regionaal fonds

Oranjefonds: nationaal fonds

Stichting DOEN: nationaal fonds

VSB Fonds: nationaal fonds

ING Nederland Fonds: nationaal fonds

Actuele subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland.

Lokale ondernemers

Hulp, ondersteuning en advies:

Gebiedsregisseurs Gemeente: voor informatie over vergunningen, verwijzen naar specifieke ambtenaren en helpen bij het uitwerken van ideeën.

Gemeente (materialen): vergunningen, dranghekken, podia, vlaggenmasten en/of materiaal voor benodigde verkeersmaatregelen zijn verkrijgbaar bij de Gemeente.

Woej: ondersteunt bij het aanvragen bij fondsen, het maken van begrotingen, projectplannen, persberichten, flyers en posters en kijkt naar de mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties en partijen.

Sport & Welzijn: voor ondersteuning op het gebied van sport, cultuur en jongeren activiteiten.

Vrijwilligerspunt: voor ondersteuning, informatie en advies op het gebied van vrijwillige inzet en voor de werving van vrijwilligers.

LSA: kennisdeling door actieve burgers.

KNHM Foundation: ondersteuning bij het opzetten van een burgerinitiatief door een vrijwillig adviseur. Zie ook het Kern met Pit-project.