Wegwijzer

Bij wie kan ik waarvoor terecht?

Aanvragen financiële bijdragen en sponsoring bij:

Vlietwensen: fonds voor burgerinitiatieven van de gemeente Leidschendam-Voorburg; voor inwoners, verenigingen en stichtingen van de gemeente

Van Ravesteynfonds: lokaal fonds ondersteunt individuele mensen en bevordert maatschappelijke en culturele activiteiten in Leidschendam en Stompwijk

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen: gemeentelijke subsidie voor sport-, wijk- en culturele verenigingen en scouting voor ondersteuning bij versterken vereniging

Stichting Koepelfonds: lokaal fonds ondersteunt sociale projecten en activiteiten die de sociale samenhang in de gemeente bevorderen

Stichting Sociaal Fonds: lokaal fonds om inwoners van de gemeente met urgente financiële problemen te helpen

Cultuur & Co.: cultureel samenwerkingsverband dat de gemeente adviseert over het verlenen van financiële bijdragen aan organisaties die een eenmalig culturele activiteit of evenement willen organiseren in Leidschendam-Voorburg

Tafelronde 103 Voorburg: lokaal fonds

Van Stee Stichting: lokaal fonds met focus op sectoren Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen

Fonds 1818: regionaal fonds voor organisaties en buurtbewoners die zich inzetten voor een betere maatschappij

Oranjefonds: nationaal fonds dat aan stichtingen en verenigingen financiële middelen verstrekt ter versterking van de sociale kant van de samenleving

Stichting DOEN: nationaal fonds dat initiatieven ondersteunt op het gebied van cultuur en cohesie en op het gebied van groene en inclusieve economie

VSB Fonds: nationaal fonds ondersteunt sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken

Overige gemeentelijke subsidie voor organisaties: subsidies door gemeente Leidschendam-Voorburg

Lokale ondernemers

Crowdfunding (zie o.a. Voor je Buurt, One percent club & Pifworld)

Actuele subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland

Lokale service-clubs waaronder:

Hulp, ondersteuning en advies:

Gebiedsregisseurs Gemeente: voor informatie over vergunningen, verwijzen naar specifieke ambtenaren en helpen bij het uitwerken van ideeën.

Gemeente (materialen): vergunningen, dranghekken, podia, vlaggenmasten en/of materiaal voor benodigde verkeersmaatregelen zijn verkrijgbaar bij de Gemeente.

Woej: ondersteunt bij het aanvragen bij fondsen, het maken van begrotingen, projectplannen, persberichten, flyers en posters en kijkt naar de mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties en partijen.

Sport & Welzijn: voor ondersteuning op het gebied van sport, cultuur en jongeren activiteiten.

LVvoorElkaar: voor ondersteuning, informatie en advies op het gebied van vrijwillige inzet en voor de werving van vrijwilligers.

LSA bewoners: kennisdeling door actieve burgers.

KNHM foundation: ondersteuning bij het opzetten van een burgerinitiatief door een vrijwillig adviseur. Zie ook het Kern met Pit-project.

Platform Filantropie: Serviceclubs, fondsen en de gemeente Leidschendam-Voorburg ontmoeten elkaar in het platform. Filantropie staat voor het leveren van een bijdrage aan meer welzijn voor iedereen.

BurgerKrachtCentrale: netwerk in Leidschendam-Voorburg dat burgerparticipatie vanuit het perspectief van de inwoners versterkt.