Voorwaarden

VOORWAARDEN

Vlietwensen is een commissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg en beoordeelt aanvragen namens de gemeente. Je aanvraag bij Vlietwensen moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder lees je er meer over.

 1. Volledige aanvraag en privacy

Vlietwensen neemt alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Als je aanvraag niet volledig is, krijg je van ons bericht en kun je de missende informatie alsnog toesturen. Als je een aanvraag indient, ga je akkoord met verwerking en opslag van de persoonsgegevens die je heeft ingevuld bij de aanvraag. Lees meer in de Privacyverklaring Vlietwensen.

 1. Voldoen aan wet- en regelgeving

Alle toekenningen gebeuren onder het voorbehoud dat jouw activiteit voldoet aan alle regels en wetten die daarvoor gelden, bijvoorbeeld vergunningplichten. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij jou als aanvrager. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de gemeente.

 1. Tijdig aanvraag indienen

Om op tijd te kunnen reageren en de aanvraag goed te kunnen beoordelen, moet jouw aanvraag minimaal vier weken voor aanvang van het initiatief worden ingediend bij Vlietwensen. Na indiening ontvang je een ontvangstbevestiging. Vlietwensen streeft er naar om binnen twee weken jouw aanvraag te beoordelen. Ook kan het zijn dat Vlietwensen je vraagt om extra informatie te sturen.

 1. Voorschot

Mocht het niet lukken om het initiatief uit te voeren zonder voorschot, dan kan je dit op het moment van aanvraag aangeven. Een voorschot wordt maximaal één maand van te voren uitgekeerd en voor maximaal 75% van het toegekende bedrag.

 1. Declareren

De gemeente betaalt de bijdrage in principe na het uitvoeren van jouw initiatief uit. Je kunt tot 12 weken na de (laatste) datum van je activiteit een declaratie indienen. Doe je dit niet, dan vervalt de subsidie. Let op: je kan maar één keer de declaratie indienen, dus verzamel alle bonnen (inclusief de naam van de leverancier, de aankoopdatum en het bedrag) en dien dan de declaratie in zijn geheel in. Het is niet mogelijk om meer dan het toegekende bedrag te declareren.

 1. Uitslag aanvraag en bezwaar

Voor algemene vragen of opmerkingen over een beslissing, kun je Vlietwensen mailen. Ben je het niet eens met de beslissing op jouw aanvraag? Dan kun je binnen zes weken bezwaar maken. Kijk dan op de website van de gemeente voor meer informatie.

TOETSINGSCRITERIA

Vlietwensen wil zeker weten dat de subsidie van de gemeente terechtkomt bij de initiatieven en activiteiten waarvoor Vlietwensen is bedoeld. Hieronder lees je meer over de criteria waar je activiteit aan moet voldoen.  

 1. Sociale cohesie of leefbaarheid

Vlietwensen beoordeelt initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie of leefbaarheid in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Jouw activiteit zorgt er dus voor dat je straat of buurt gezelliger, schoner of veiliger wordt. Kijk rond op de website om te zien welke projecten wij tot nu toe hebben gesteund.

 1. Voor bewoners, straten of wijken in Leidschendam-Voorburg

Je initiatief is bedoeld voor inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

 1. Toegankelijk voor iedereen voor de doelgroep en/of alle inwoners

Vlietwensen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom ondersteunen we alleen activiteiten waarvoor deelnemers geen (of een heel kleine) toegangsprijs hoeven te betalen.

 1. Verhouding van bijdrage ten opzichte van bewoners en de gemeente

Vlietwensen maakt altijd een afweging of de gevraagde bijdrage van Vlietwensen in verhouding staat tot het aantal bewoners dat met het initiatief gediend is en/of het aantal inwoners dat deelneemt aan het initiatief. De verzochte bijdrage kan op basis van de Nadere regels subsidieverstrekking Leidschendam-Voorburg 2019 in ieder geval niet meer dan 30.000 euro bedragen, er is geen minimum. Ook houdt Vlietwensen er rekening mee dat het jaarlijkse budget zo evenredig als mogelijk over de gehele gemeente wordt verdeeld.

 1. Verhouding van bijdrage ten opzicht van andere financiers

Vlietwensen probeert zoveel mogelijk projecten te steunen en vindt het belangrijk dat er ook andere financiers worden benaderd. Op onze Wegwijzer staan suggesties voor andere fondsen en financiers. Geef in de begroting aan welke andere partij(en) je om een financiële of bijdrage in natura hebt gevraagd. Geef daarbij ook aan hoeveel er bij wie is aangevraagd.

 1. Geen (puur) financieel/commercieel/verenigings-oogmerk

Ook initiatieven van ondernemers of stichtingen en verenigingen die bedoeld zijn voor de bewoners in hun buurt komen voor subsidie in aanmerking. Wij nemen echter geen aanvragen in behandeling van projecten die grotendeels een commercieel en/of verenigingsoogmerk hebben of volgens ons meer bijdragen aan de onderneming of de leden aan de vereniging, dan aan de bewoners, straten of wijken in Leidschendam-Voorburg.

Update maart 2023