Contact

De Commissie Vlietwensen bestaat uit de volgende zes inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Even voorstellen:

Jurjen Oonk (Voorzitter)


Onderling begrip, verdraagzaamheid en saamhorigheid zijn voor mij belangrijke aspecten die bijdragen aan een prettige samenleving. Het zou mooi zijn als in een stad, buurt of straat de mensen elkaar beter leren kennen. Dit zal de onderlinge band versterken en positief bijdragen aan het woon- en leef-plezier. Vlietwensen geeft inwoners ondersteuning in het realiseren van initiatieven die dit woon- en leef-plezier zullen bevorderen. Hier wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Fieke Horsten


Een gevoel van saamhorigheid is voor mij belangrijk. Ik ervaar dat gevoel van bij elkaar horen met mijn gezin, familie, vrienden en in mijn werk waarbij ik graag samenwerk in een team. Ik hou van puzzelen, letterlijk het maken van legpuzzels maar ook figuurlijk waarbij ik het leuk vind een abstract idee concreet te maken in een realistisch plan om zo resultaten te behalen. Graag lever ik mijn bijdrage in de Commissie Vlietwensen waar initiatieven worden ondersteund voor een prettige wijk en een leefbare buurt. Voor mij komt daar het gevoel van samenhorigheid in terug.

Lennard Govers


Als trotse inwoner van Leidschendam-Voorburg, waarin ik ben geboren en getogen, draag ik graag bij aan de sociale cohesie en leefbaarheid van onze gemeente. Voor Vlietwensen schrijf ik de beslissingen en houd ik de telefoon en de evaluaties bij. Met mijn bijdragen hoop ik Vlietwensen bekender te maken. We zien alle initiatieven met belangstelling tegemoet.

Henny Brouwers


Al ruim dertig jaar woon ik met veel plezier in Leidschendam. Mijn ervaring is dat betrokkenheid en begrip voor elkaar, goed samen leven en wonen oplevert. Dat begint thuis en in je eigen wijk. Ik vind Vlietwensen een mooi initiatief van de gemeente om bij te dragen aan die onderlinge verbondenheid en leefbaarheid in onze gemeente. Met enthousiasme wil ik graag bijdragen aan het goede leven in Leidschendam-Voorburg.

Rob Dorscheidt


In 2020 heb ik ervaren wat de impact van financiële ondersteuning door Vlietwensen is. We deden een muziekproject voor ouderen en eenzame mensen. Mede dankzij de steun van Vlietwensen werden mensen verbonden, ontroerd, verblijd, gehoord en vooral ook gezien. Ik ben altijd op zoek om maatschappelijk berokken te zijn via werk en nevenactiviteiten (goede doelen, politiek en sportvereniging). En daarmee zelf – ook als vader van 3 kinderen - een bijdrage leveren om het leven in de gemeente nog mooier te maken. Daarom zet ik me graag in voor Vlietwensen.

Bart van der Valk


Als trotse vader van 3 jongens woon ik met veel plezier in Leidschendam. Ik vind het belangrijk dat mijn gezin opgroeit in een prettige buurt, waarin iedereen fijn met elkaar om gaat. Ik lever met veel enthousiasme graag mijn bijdrage om initiatieven te ondersteunen, waarbij we de doelstellingen kunnen verwezenlijken om de bewoners bij elkaar te laten komen en om meer woon- en leefplezier te realiseren. Juist in een tijd waarin eenzaamheid veel voorkomt, zijn initiatieven om de saamhorigheid in de buurt te vergroten belangrijk.

Contactgegevens

Vlietwensen
P/o Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA Leidschendam
070-2042144
mail@vlietwensen.nl
www.vlietwensen.nl
www.facebook.com/vlietwensen