Contact

De Commissie Vlietwensen bestaat uit inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Even voorstellen:

Jurjen Oonk (Voorzitter)


Onderling begrip, verdraagzaamheid en saamhorigheid zijn voor mij belangrijke aspecten die bijdragen aan een prettige samenleving. Het zou mooi zijn als in een stad, buurt of straat de mensen elkaar beter leren kennen. Dit zal de onderlinge band versterken en positief bijdragen aan het woon- en leef-plezier. Vlietwensen geeft inwoners ondersteuning in het realiseren van initiatieven die dit woon- en leef-plezier zullen bevorderen. Hier wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Henny Brouwers


Al ruim dertig jaar woon ik met veel plezier in Leidschendam. Mijn ervaring is dat betrokkenheid en begrip voor elkaar, goed samen leven en wonen oplevert. Dat begint thuis en in je eigen wijk. Ik vind Vlietwensen een mooi initiatief van de gemeente om bij te dragen aan die onderlinge verbondenheid en leefbaarheid in onze gemeente. Met enthousiasme wil ik graag bijdragen aan het goede leven in Leidschendam-Voorburg.

Rob Dorscheidt


In 2020 heb ik ervaren wat de impact van financiële ondersteuning door Vlietwensen is. We deden een muziekproject voor ouderen en eenzame mensen. Mede dankzij de steun van Vlietwensen werden mensen verbonden, ontroerd, verblijd, gehoord en vooral ook gezien. Ik ben altijd op zoek om maatschappelijk berokken te zijn via werk en nevenactiviteiten (goede doelen, politiek en sportvereniging). En daarmee zelf – ook als vader van 3 kinderen - een bijdrage leveren om het leven in de gemeente nog mooier te maken. Daarom zet ik me graag in voor Vlietwensen.

Bart van der Valk


Als trotse vader van 3 jongens woon ik met veel plezier in Leidschendam. Ik vind het belangrijk dat mijn gezin opgroeit in een prettige buurt, waarin iedereen fijn met elkaar om gaat. Ik lever met veel enthousiasme graag mijn bijdrage om initiatieven te ondersteunen, waarbij we de doelstellingen kunnen verwezenlijken om de bewoners bij elkaar te laten komen en om meer woon- en leefplezier te realiseren. Juist in een tijd waarin eenzaamheid veel voorkomt, zijn initiatieven om de saamhorigheid in de buurt te vergroten belangrijk.

Jayden Mangal


Ik woon nu al een paar jaar in Leidschendam, en ben hier van kleins af aan ook opgegroeid. Tevens zat ik in Voorburg op de middelbare school. Graag lever ik een positieve bijdrage aan het samen leven in Leidschendam-Voorburg, net zoals Vlietwensen.

Annette Jans


Ik woon al ruim 23 jaar met plezier in Leidschendam. Als de coronacrisis ons iets heeft geleerd is het wel dat samenhang echt ontzettend belangrijk is en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Door leuke buurtinitiatieven wordt het meer ‘wij’ en minder ‘ik’. Zo ontstaat er niet alleen verbinding, maar ook sociale steun en respect voor elkaar. Een klein initiatief kan al een positieve impact hebben. Ik hoop vooral veel leuke activiteiten van en door jongeren en ouderen tegen te komen zodat er nieuwe sociale contacten ontstaan en eenzaamheid verminderd.

Petra van Marlen


In de huidige tijd en maatschappij vind ik het belangrijk om - naast aandacht voor onze naasten - ook aandacht te hebben voor anderen. Een helpende hand of een luisterend oor kan voor iemand van grote betekenis zijn. Dit wordt gemakkelijker en aangenamer als we elkaar (beter) leren kennen. En wat is er mooier dan dit te doen tijdens gezellige activiteiten? Vlietwensen maakt dit mogelijk door financiële steun te verlenen aan initiatieven die bijdragen aan het "samen doen". Zoals het gezegde luidt, is een goede buur beter dan een verre vriend. Reden voor mij om mij voor Vlietwensen en dus onze gemeente Leidschendam-Voorburg, waar ik al 30 jaar met plezier woon, in te zetten.

Marcia Keer


Alleen zijn is soms een keuze, eenzaamheid is dat nooit. Alleen zijn wordt bepaald door het aantal mensen om je heen en kan heel goed samen gaan met een geluksgevoel. Eenzaamheid zorgt er vaak voor dat je je verdrietig voelt omdat je minder contact met anderen hebt dan je wenst. Daarom vind ik het fantastisch dat de gemeente waar ik toe behoor via Vlietwensen initiatieven steunt om mensen met elkaar in contact te brengen. Namelijk door geld beschikbaar te stellen om activiteiten te ondernemen met buurtgenoten. Immers, het is voor iedereen fijn om deel uit te maken van een sociaal verbonden samenleving. Een samenleving die divers en betrokken is. Mét elkaar en vóór elkaar dus. Met veel plezier zet ik mij daar voor in!

Contactgegevens

Vlietwensen
P/o Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA Leidschendam
070-2042144
mail@vlietwensen.nl

Volg Vlietwensen ook op Instagram

Download onze brochure