2018: Wijkleercentrum ‘Alles voor Elkaar’

De naam voor het burgerinitiatief van een wijkleercentrum op Schakenbosch is veranderd in ‘Alles voor Elkaar’. Na een aantal gezellige ‘popel bijeenkomsten’ is er op de dinsdagavond al een aantal keer een verbindingsavond georganiseerd. Deelnemers wisselen daarbij ideeën uit en werken samen in het groen, koken voor elkaar en maken muziek.

Ook het voorportaal van de Hulp en Heil Kerk krijgt steeds verder vorm. Zo is er een gezellige ontvangstruimte, is de kledingbibliotheek bijna af en wordt er gewerkt aan een afscheiding tussen de wijkwerkplaats en het leslokaal, waar verschillende vrijwilligers hebben aangegeven iets te willen doen op het gebied van de Nederlandse taal. De groep van deelnemers wordt steeds groter. Zo zijn er deelnemers die een ziektewet uitkering ontvangen, een WW uitkering, Wajong of bijstandsuitkering. Van specifieke doelgroepen is eigenlijk geen sprake, het is van alles door elkaar.

Belangstellende zijn altijd welkom en kunnen zich aanmelden via de website www.alles-voorelkaar.nl. Daar worden ook de actuele openingstijden en activiteiten vermeld. Zo is er op zondagochtend vanaf 10:30 uur Schilderen met klassieke muziek op dinsdagavond wordt er gezamenlijk gegeten en op de donderdagavond wordt er gestart met een Mindfulness training. Voor vragen kan men bellen met:06-45082929.   

Bron: Hetkrantje-online.nl


Share this post

Vergelijkbare projecten

01-12-2018: Sinterklaasviering bij Stichting IBCE

2018 / Jeugd en jongeren

10-2018: Buurtresto’s Leidschendam en Voorburg

2018

17-12-2018: Kerstconcert Voorburgs Operakoor

2018