2020: Blockjam Leidschendam-Voorburg

Mede mogelijk gemaakt door Vlietwensen, Blockjam Leidschendam-Voorburg. Dit jaar anders in een tijd waarin veel culturele activiteiten gecanceld werden maar, toch een concept ontwikkeld met de gemeente Leidschendam-Voorburg, waarin het project Blockjam op een verantwoorde manier plaats heeft kunnen vinden. Het was een zeer geslaagd seizoen, waarin een Schrijverskamp en een volledige Blockjam is georganiseerd.

 

Elk jaar zet Blockjam meer in op het vergroten van de zichtbaarheid en het verbinden van verenigingen, cultuur en sport onder de jongerendoelgroep in de verschillende stadsdelen. Dit jaar stond dat op een lager pitje, doordat veel verenigingen dicht waren. Dit jaar meer kunnen inzetten op de talentontwikkeling en meer jongeren kunnen laten snuffelen op een laagdrempelige manier aan, voor hun nieuwe creatieve uitingen. Doordat de festivals vervangen werden door programma’s uitgesmeerd over de hele zomervakantie, is er meer de wijken ingetrokken. Verschillende workshops vonden plaats op een vertrouwende omgeving en op kleinere schaal, waardoor de drempel voor veel jongeren laag genoeg om zich te wagen aan iets nieuws.

 

Doordat meerdere activiteiten en events te organiseren, konden er meer jongeren betrokken worden bij de organisatie en uitvoering, meer jongeren hebben de mogelijkheid gekregen om een creatief CV op te bouwen en/of uit te breiden. Samen met de jongerenraad, het jongerenwerk en een aantal organisaties zijn er artistieke, creatieve en educatieve evenementen/programma’s tot stand gekomen.

 

Er is ook meer aangesloten met een aantal andere organisaties, zoals de Vlietdagen, Musicon en theater Vaillant. Het hele jaar door wordt er gewerkt aan het uitbreiden van het draagvlak van Blockjam in de wijk maar ook stedelijk, door plaats te nemen in verschillende forums en overleggen. Met Blockjam wordt een doelgroep bereikt, die doorgaans moeilijk te bereiken is. Er is een platform gecreëerd waar organisaties de kans krijgen informatie over te dragen en contacten te leggen op wijkniveau.

 

Meer informatie:

Midvliet

Leidschendam-Voorburg tv

Vlietdagen

Het Krantje-Online

www.blockjam-denhaag.nl


Share this post

Vergelijkbare projecten

2022: Buurtfeest Kon. Wilhelminalaan, opbrengst voor Oekraïne

2022 / Jeugd en jongeren

2023: Subsidie buurtactiviteiten door verenigingen

2022 / Jeugd en jongeren

2023: Buurtborrel Laan van Haagvliet

2023 / Jeugd en jongeren