2020: Sing & Shine Kerstavond

Een initiatief van Bovenveen Samen (Middin, Koningkerk, Fenomeen Bovenveen, Woej, tuinvereniging Nic.Beetslaan en Midvliet). Ook vlietwensen ondersteunde dit initiatief van harte.

 

Het doel was om mensen op Kerstavond, ondanks de afstand van elkaar tijdens deze coronacrisis, toch een gevoel van saamhorigheid te laten ervaren. Met de actie zijn de mensen opgeroepen om van 19:00 tot 19:15 mee te zingen met, de door buurtbewoners samengestelde, playlist op de radio en daarbij hun uitgedeelde lichtjes (10.000 stuks) voor het raam te laten schijnen. Zo was er een gezamenlijke aftrap van de kerstdagen, die sommige mensen dit jaar alleen door moesten brengen. Radio Midvliet heeft hier gedurende 2 uur lang hun radio-uitzending aan gewijd. Ook zijn de mensen opgeroepen om een lichtpuntje te zijn voor de ander en in deze tijd iets te betekenen voor elkaar, op wat voor manier dan ook.

 

Mensen zijn op verschillende manieren betrokken geweest bij het project. Zo ook bij de voorbereiding ervan. Er moesten kaartjes aan 10.000 lichtjes worden gehangen. Hier hebben veel mensen, op vrijwillige basis, hun handen voor uit de mouwen gestoken. Deze zinvolle bezigheid leek de mensen een goede boost te geven tijdens deze soms eenzame coronatijd. Een groot aantal lichtjes zijn afgegeven bij o.a. verzorging, – en verpleegtehuizen, het ziekenhuis, Middin locaties en verschillende winkelcentra. Meerdere organisaties, zoals de woningbouwcoöperaties hebben hierbij geholpen. Via Midvliet radio heeft de actie letterlijk veel in het licht gestaan. Op de avond zelf is de playlist afgespeeld met de aftrap door Bobbie (van Bobbie en Ernst).

 

Vooraf waren er veel positieve reacties van de mensen over deze actie. Het idee dat er ondanks alle beperkingen iets werd georganiseerd werd gewaardeerd. De medewerkers van de verzorgingshuizen en winkelcentra etc., waar lichtjes werden afgegeven, reageerden ook allemaal vol enthousiasme. Het waren letterlijk wat lichtpuntjes die aan de mensen konden worden uitgedeeld. Iedereen wilde meewerken om de actie te promoten.

 

Het was een zeer geslaagd project. De beoogde doelstelling was vooral gericht op het creëren van verbinding en saamhorigheid in de gemeente. Het lijkt wel dat de actie zelf een lichtpuntje is geweest. De boodschap om een lichtpuntje te zijn en van betekenis voor iemand in deze tijd is ook uitgedragen. De aanloop er naar toe heeft mensen ook wat gebracht m.b.t. hun tijdsbesteding en het gevoel te hebben iets bij te kunnen dragen. Er is een playlist tot stand gekomen door bewoners uit de gemeente dus ook dat is geslaagd geweest.


Share this post

Vergelijkbare projecten

2023: Koor maakt er een groot feest van

2023 / Muziek

2023: Paasactiviteiten Prinsenhof druk bezocht

2023 / Cultuur

2023: Veel enthousiasme bij workshops Mozaïek

2023 / Cultuur