2021: Insecten- en Bijenhotel Hannie Schaftstraat

Burendag 2021: bijenhotel ‘hannie bee’ geplaatst in plantsoen te Leidschendam

Afgelopen zaterdag was het in het plantsoen aan de Hannie Schaftstraat te Leidschendam een drukte van belang. Een tiental buurtgenoten was bezig met het plaatsen van een groot bijenhotel en het vrijmaken en inzaaien van een  bloemenweide. Anderen waren aan het sjoelen, of speelden tafeltennis of badminton.
Dit was niet helemaal toevallig, want zaterdag was het Burendag. Dat is een initiatief van het Oranjefonds, in samenwerking met Douwe Egberts. Burendag vindt altijd plaats op de vierde zaterdag in september. En dan vinden er in het hele land op buurtniveau sociale en groene activiteiten plaats.

Onze verslaggever sprak met initiatiefneemster Miranda Loen en met de werkgroep die dit initiatief verder heeft voorbereid. Miranda: ”Ik ben groot voorstander van ‘meer groen’ creëren, en van bijdragen aan de eigen leefomgeving. Helaas is de bijen- en insectenstand enorm afgenomen. En dat is heel slecht voor de biodiversiteit. Daarom ben ik ook enthousiast over initiatieven als het later en anders maaien van bermen, en van bloemrijke plantsoenen en natuurvriendelijke oevers. Burendag
leek een ideale kans om samen met de buren en met subsidie een bijdrage aan meer natuur in onze wijk te leveren door in het weinig bloemrijke gemeenteplantsoen hier voor de deur een bloemenweide met insectenhotel te realiseren”.

Uiteraard kost een dergelijk project geld, en er is ook toestemming nodig van de gemeente en dit geval ook van Delfland. Miranda: “De samenwerking met de gemeente verliep heel goed. Er was al eerder contact geweest over de inrichting van de natuurvriendelijke oever langs het plantsoen hier. Nu kon de draad gemakkelijk worden opgepakt. Er werd constructief met ons meegedacht en er werd door gemeente en Delfland vlot toestemming verleend. Ook hebben zowel Vlietwensen als het Oranjefonds budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het plan. Hier zijn we erg blij mee.“

Uiteraard komt dan de vraag op hoe het onderhoud van bloemenweide en insectenhotel is geregeld. Sander Wennekers, een van de werkgroepleden, vult aan: “Het onderhoud gaan we in eigen beheer doen. Sowieso moet een bloemenweide af en toe gemaaid worden. Bij droogte kan sproeien nodig zijn. En in de toekomst moeten we misschien bijzaaien of bijplanten. Daarvoor komt er een tuincommissie met geïnteresseerde buurtgenoten. Om dit netjes te regelen ligt er al een officieel
verzoek bij de gemeente om dit stukje gemeentegroen te mogen adopteren. We verwachten dat dit binnenkort in kannen en kruiken zal zijn.”

Wat is nu het leukste aan dit initiatief? Miranda: ”t leukste vind ik hoe het idee zich als een olievlek door ons buurtje verspreidde en uitrolde tot een door 13 huishoudens gedragen plan met heel veel leuke inbreng op allerlei gebied. Al voor de start van het projecten leefden de contacten onder buurtbewoners enorm op.” Bij de buurtborrel, die tot slot werd gehouden, bleek het enthousiasme onder de deelnemers groot.
En er werd daar al gesproken over het idee om volgend jaar een nieuw project voor de vergroening van deze buurt op te pakken. Dus op naar Burendag 2022.

Zie ook het volgende artikel: HetKrantjeOnline


Share this post

Vergelijkbare projecten

2022: Buurtfeest Kon. Wilhelminalaan, opbrengst voor Oekraïne

2022 / Jeugd en jongeren

2022: La Dolce Vita - Record aantal deelnemers Buurtfeest de Zijde

2022 / Jeugd en jongeren

2022: Zomers buurtfeest in de Von Geusaustraat

2022 / Sport & Bewegen