2022: Burendag Populierendreef

2022: Burendag Populierendreef

Een heerlijke middag en avond voor een straatfeest. Vlietwensen deed graag een kleine bijdrage.


Share this post

Vergelijkbare projecten

2022: Super geslaagde burenmiddag Sophiastraat Voorburg 

2022 / Jeugd en jongeren

2022: Week van de eenzaamheid-initiatief op Van Wassenaerhoffmanplein

2022 / Ouderen

2022: Grote opkomst Potgieterlaan Zomerstraatfeest

2022 / Voor de straat/wijk