2020: Blij met mijn Beste Buur

Op de locaties De Plint en de Groene Loper zijn ongeveer 54 buurtbewoners ontvangen om een bloem aan een buur te geven, het aantal aanmeldingen was groter maar we krijgen signalen terug van buurtbewoners dat mensen toch extra voorzichtig zijn met dit soort bijeenkomsten. Een aantal mensen is uit angst voor Corona niet langsgekomen. Daarom zijn nog ongeveer 25 bloemen opgehaald door de aanmelders.

Op de Plint hebben we de aanmelders en buren in tijdblokken verdeeld. Er is tijdens de activiteit een anti-coronajurk gedragen (gemaakt door een vrijwilligster van de naaiclub), om op een ludieke manier aandacht te vragen om blijvend de anderhalve meter maatregel in acht te houden. De buren kregen koffie of thee en een koek. Vervolgens hebben de aanmelders een zonnebloem overhandigd aan hun buur met een kort verhaaltje waarom de buren zo belangrijk zijn geweest in coronatijd. Veel verschillende en soms schrijnende verhalen. Er werden mooie, ontroerende woorden gesproken over het belang van elkaars hulp nu en afgelopen tijd. Zeker van belang dat deze dag aan het licht te brengen. Dat er ondanks alle ellende, veel waardevolle, mooie dingen gebeuren voor en met elkaar. Het belang van een goede buur werd heel kenbaar gemaakt en dat was de insteek van deze editie. En dit nemen we ook mee voor de komende edities. De mensen die in het zonnetje werden gezet, gaven ook terug dit erg te waarderen. Vanuit een initiatief van de kerk kwam er als verrassing voor de mensen nog een muzikant langs op de Groene Loper. Een mooie aanvulling!

Ook hebben wij vanuit Woej benadrukt dat we de burendag symbolisch wilden gebruiken om (net als bv Moederdag) iemand in het zonnetje te zetten en om aandacht te blijven vragen voor de komende periode. Nu de tweede golf er weer is, is het zo belangrijk om naar je buren te blijven omkijken! Dit werd door alle deelnemers met veel geknik beantwoord.

Het is een zeer mooie en geslaagde ochtend geweest. Vlietwensen heeft graag een steentje hieraan bij gedragen.

Zie ook:

Bericht Leidschendam Voorburg TV

Bericht in het Krantje


Share this post

Vergelijkbare projecten

2020: Talent ontdekken en ontwikkelen met Creatieve Werkruimte voor kinderen

2020 / Jeugd en jongeren

2021: Het Ruilhuis

2020 / 2021

2020: Online Bingo Damsigt

2020