2022: Bedankje vrijwilligers? Dien aanvraag in

2022: Bedankje vrijwilligers? Dien aanvraag in

Wil je jouw vrijwilligers in december nog eens extra bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar? Vlietwensen heeft hiervoor van de gemeente extra budget gekregen, dat alleen dit jaar te gebruiken is. Hiervoor geldt wel: OP = OP. Een aanvraag doen kan via www.vlietwensen.nl.

Aangenomen Motie in de gemeenteraad voor ondersteuning verenigingen en stichtingen na corona. Samenvatting:

  • Doelgroep: verenigingen en stichtingen
  • Terrein: sport, welzijn, ontspanningen en andere cultureel-maatschappelijke activiteiten
  • Doel: ondersteuning doelgroep bij (primair) opstarten activiteiten en (secundair) werven vrijwilligers
  • Tijdspad: 2022
  • Gelabeld budget: € 5.000

Vlietwensen kan het budget benutten voor vrijwilligersorganisaties die met de eigen vrijwilligers iets leuks willen doen. De gedachte hierachter is dat dit goed is voor het behoud van de eigen vrijwilligers en daarnaast de relatie onderling stimuleert. Dit kan bijv. in de vorm van een activiteit. Het is niet de bedoeling dat vrijwilligersorganisaties dit budget aanspreken voor een presentje aan hun vrijwilligers.

De hele motie is na te lezen op: https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/3c97b323-12b7-41cb-a8ed-431441c7b57c

 

 


Share this post

Vergelijkbare projecten

2022: La Dolce Vita - Record aantal deelnemers Buurtfeest de Zijde

2022 / Jeugd en jongeren

2023: Zomeractiviteiten voor iedereen in Leidschendam-Noord

2023 / Cultuur

2023: Straatfeest Van Woudekade en omgeving

2023 / Overige