2022: Bedankje vrijwilligers? Dien een aanvraag in

2022: Bedankje vrijwilligers? Dien een aanvraag in

Wil je jouw vrijwilligers in december nog eens extra bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar? Vlietwensen heeft hiervoor van de gemeente extra budget gekregen, dat alleen dit jaar te gebruiken is. Hiervoor geldt wel: OP = OP. Een aanvraag doen kan via www.vlietwensen.nl.

Aangenomen Motie in de gemeenteraad voor ondersteuning verenigingen en stichtingen na corona. Samenvatting:

  • Doelgroep: verenigingen en stichtingen
  • Terrein: sport, welzijn, ontspanningen en andere cultureel-maatschappelijke activiteiten
  • Doel: ondersteuning doelgroep bij (primair) opstarten activiteiten en (secundair) werven vrijwilligers
  • Tijdspad: 2022
  • Gelabeld budget: € 5.000

Vlietwensen kan het budget benutten voor vrijwilligersorganisaties die met de eigen vrijwilligers iets leuks willen doen. De gedachte hierachter is dat dit goed is voor het behoud van de eigen vrijwilligers en daarnaast de relatie onderling stimuleert. Dit kan bijv. in de vorm van een activiteit. Het is niet de bedoeling dat vrijwilligersorganisaties dit budget aanspreken voor een presentje aan hun vrijwilligers.

De hele motie is na te lezen op: https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/3c97b323-12b7-41cb-a8ed-431441c7b57c

 

 


Share this post

Vergelijkbare projecten

2022: Super feest Broekslootkade en omgeving

2022 / Jeugd en jongeren

2022: Leuke activiteiten in verschillende woonzorgcomplexen

2022 / Eenzaamheid

2022: Vlietwensen geeft financiële bijdrage voor activiteiten Week tegen Eenzaamheid

2022 / Ouderen