2022: Social Glue Leidschendam

2022: Social Glue Leidschendam

4 workshops van 2,5 uur in september. 18 deelnemers waarvan 11 jong volwassen bewoners met verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 6 begeleiders en 2 ateliervrijwilligers.

Wat was het geweldig om na corona weer iets samen te doen. In Hethuis is een Snoezelhoek ingericht. Hethuis is een plek waar jong volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wonen. Verfhandel Van Laar sponsorde een pot prachtige blauwe verf.  Sport en Welzijn heeft het project begeleid en een applaus voor Juliette Pestel, beeldend kunstenaar. Zij was de grote initiator van dit project Social Glue Leidschendam.

Kijk voor meer op deze Instagram-post.

 


Share this post

Vergelijkbare projecten

2022: Super geslaagde burenmiddag Sophiastraat Voorburg 

2022 / Jeugd en jongeren

2022: Grote opkomst Potgieterlaan Zomerstraatfeest

2022 / Voor de straat/wijk

2022: Buurtfeest Kon. Wilhelminalaan, opbrengst voor Oekraïne

2022 / Jeugd en jongeren