2022: Grote opkomst Potgieterlaan Zomerstraatfeest

2022: Grote opkomst Potgieterlaan Zomerstraatfeest

Met mooi weer, en een goede voorbereiding en organisatie – met hulp van Vlietwensen – is het Potgieterlaan Zomerstraatfeest zeer geslaagd. De opkomst was dit jaar erg groot. 

Het evenement heeft – zeker na Corona – de buurt weer op een leuke en positieve manier bij elkaar gebracht.


Share this post

Vergelijkbare projecten

2022: Iets doen voor jouw straat of buurt? Vlietwensen kan helpen!

2022 / Vlietwensen

2022: Oproep Burendag 24 september

2022 / Vlietwensen

2022: Woej dankt haar vrijwilligers

2022 / Vlietwensen