2024: jubileum jeu-de-boules baan

2024: jubileum jeu-de-boules baan

Zaterdag 6 april vierden bewoners in de Gravenbuurt (Prinsenhof laagbouw)  het 10-jarig bestaan van ‘hun’ jeu-de-boulesbaan. Deze baan werd 10 jaar geleden op initiatief van de bewoners met een bijdrage van de overheid gerealiseerd. De buurtbewoners zijn verder zelf verantwoordelijk voor de jeu-de-boulesbaan en vonden het jubileum wel een feestje waard. Een mooi moment ook om weer nieuwe buren te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Reden waarom Vlietwensen hier graag een financiële bijdrage aan heeft geleverd. Behalve een jeu-de-boules competitie was er ook met een stoepkrijtwedstrijd en een mini springkussen aan de kleinsten gedacht. Franse hapjes, drankjes en muziek maakten het feest compleet.

 


Share this post

Vergelijkbare projecten

2023: Straatborrel Via Verdi

2023 / Vlietwensen

2023: Inloop basketbal voor jongeren

2023 / Jeugd en jongeren

2023: Subsidies voor verenigingen en stichtingen

2023 / Jeugd en jongeren