2016-2017: Groenblauw schoolplein openbare basisschool De Parachute

Het schoolplein van De Parachute wordt in de winter van 2016-2017 omgetoverd tot een groenblauw schoolplein. Een groen schoolplein bestaat uit natuurlijke materialen zoals hout(snippers) en zand en aarde. Samen plantjes en diertjes ontdekken en struinen door het groen zorgen ervoor dat kinderen anders met elkaar spelen en meer in contact komen met de natuur van dichtbij. De natuurelementen laten kinderen spelend ontdekken. Door zelf te doen komen kinderen erachter hoe iets werkt, bijvoorbeeld dat een steentje zinkt in water en een stukje kurk blijft drijven. Ook ontdekken ze hoe uit een zaadjes een tomaat groeit. En speelse houten klimobjecten dagen kinderen uit tot bewegen.

Er is veel aandacht voor duurzaamheid. Als resultaat van de samenwerking met Hoogheemraadschap Delfland wordt De Parachute de eerste school in Voorburg die actief bijdraagt aan een betere waterhuishouding in de stad. Door ontharding en vergroening wordt meer water vastgehouden en de sponswerking van de bodem vergroot. En door het gebruik van waterdoorlatende stenen en een wadi, kan bij plotselinge hevige regenval het water juist goed snel afgevoerd worden.

Vlietwensen financiert de moestuin met waterpomp. De moestuin bestaat uit zes verhoogde moestuinbakken en twee compostbakken. Ook komen er fruitbomen. In de naastgelegen buitenklas kunnen de leerlingen natuureducatie krijgen en ook lessen over voedsel. Voor de buurt betekent het groenblauwe schoolplein ook een aantrekkelijke groene omgeving met moes- en siertuin.

  • Buurtbewonerskunnen komen genieten van alles wat groeit en bloeit. Ook zijn zij van harte welkom om te komen helpen bij het groenbeheer en het onderhouden van de moestuin. Er is al een enthousiaste buurtbewoner die zich heeft aangemeld voor het groenteam! Heeft u ook interesse om te komen tuinieren bij De Parachute? Stuur dan een mail aan: info@deparachute.nl

Share this post

Initiatiefnemers en financierders

Basisschool de Parachute, leerlingen en ouders van de Parachute, de wijk, gemeente politiek (Groen Links), gemeente Leidschendam-Voorburg, Hoogheemraadschap Delfland, Kinderopvangorganisatie Vlietkinderen, Welzijnsorganisatie Stichting Woej, Vlietwensen,  Lionsclub Voorburg Prinses Marianne, De Rotary Voorburg, Fonds 1818. 
Vergelijkbare projecten

2022: 4 dappere kinderen trotseerden de regen

2022 / Jeugd en jongeren

2022: Buitenspeeldag met veel water Graaf Ottolaan

2022 / Sport & Bewegen

2023: Eid al-Fitr en 1001 nacht feest in de Plint doorslaand succes

2023 / Cultuur