10-03-2017: Jeu des Boulesbaan Zeeheldenbuurt

10-03-2017: Jeu des Boulesbaan Zeeheldenbuurt

Liggen jouw jeu de boules ballen ook in het stof? Te wachten tot het vakantietijd is? Om pas weer op de camping in Frankrijk gebruikt te worden?
Nou die tijd is voorbij; want in de Piet Heinstraat in de Zeeheldenwijk Leidschendam is tijdens NL Doet 2017, met vereende krachten door vrijwilligers en met financiering van Vlietwensen, een prachtige openbare jeu de boules baan aangelegd. De bewoners van de Zeeheldenwijk kijken er naar uit om hier ook inwoners van andere wijken uit Leidschendam en Voorburg te ontmoeten. Dus kom vooral een kijkje nemen en vergeet je jeu de boules ballen niet.

 


Share this post

Vergelijkbare projecten

2022: Vlietwensen geeft financiële bijdrage voor activiteiten Week tegen Eenzaamheid

2022 / Ouderen

2022: Grote opkomst Potgieterlaan Zomerstraatfeest

2022 / Voor de straat/wijk

2022: Buurtfeest Kon. Wilhelminalaan, opbrengst voor Oekraïne

2022 / Jeugd en jongeren