06-06-2016: Minibieb in de straat

06-06-2016: Minibieb in de straat

Heb jij ook boeken waarvan je vindt dat iedereen ze moet lezen? En staan ze toch ergens op een plank te verstoffen? Zet ze dan in de Minbieb ‘t Hert (Leidschendam). De bieb is een idee van het wijkplatform en met behulp van verschillende buurtgenoten in elkaar getimmerd, geverfd en geplaatst. De materialen hebben zij gekregen via sponsoring en zijn door bewoners zelf verzameld. De gemeente stimuleert dit soort wijkinitiatieven.

Heb je ook het idee om een minibieb te maken of een ander idee om je wijk op te fleuren of mensen dichter bij elkaar te brengen. Zelf een minibieb maken? Bekijk dan  hier de bouwtekening. Voor het plaatsen van een minibieb die voldoet aan de afmetingen van deze bouwtekening heb je geen vergunning nodig. Een melding aan de gemeente via deze link is voldoende.

Zie ook www.minibibliotheek.nl


Share this post

Initiatiefnemers

Wijkgroep Leidschendam Zuid
Vergelijkbare projecten

2022: Wildenborch pleinfeest

2022 / Jeugd en jongeren

2023: Geweldige buitenspeeldag Graaf Ottolaan

2023 / Jeugd en jongeren

2023: Oranjelust Kinderstraatspelen druk bezocht

2023 / Jeugd en jongeren