2021: 70ste Sint Maarten Lampionoptocht

Dit jaar voor de 70ste keer alweer en tevens wederom een groot succes. Bij de Sint Martineskerk te Voorburg. Rond de 750 belangstellenden, met lampions en een tweetal muziek korpsen ter begeleiding. Vlietwensen deed graag een bijdrage.

Zie ook VoorburgInsite en Het Krantje-Online.


Share this post

Vergelijkbare projecten

2022: Buitenspeeldag met veel water Graaf Ottolaan

2022 / Sport & Bewegen

2022: Grote opkomst Potgieterlaan Zomerstraatfeest

2022 / Voor de straat/wijk

2022: Burendag Azuurhof daverend succes

2022 / Jeugd en jongeren