31-10-2018: Halloweenviering Veursehout

18-11-2018: Opening Rouwcafé

11-2018: Aanpassing Hofje Wildenborch

06-10-2018: Eftelingbezoek Stichting IBCE

24-10-2018: Buitenspeeldag Prinsenhof

20-10-2018: Sport- en spelmiddag Bovenveen

Vacature

23-09-2018: Burendag Claudiusstraat

05-10-2018: Nationale Ouderendag

22-09-2018: Burendag Bovenveen